Procedura de admitere și taxele diferă în funcţie de nivelul de învăţământ (grădiniţă, şcoală primară, şcoală gimnazială), de perioada anului: an şcolar sau şcoală de vară şi de programul orar pe care îl aleg părinţii.
Ca regulă generală, taxele Şcolii Spectrum sunt stabilite în Euro, achitându-se în RON în funcţie de cursul BNR, din ziua plății.
Pentru grădiniţă şi şcoală, există facilităţi de plată pentru plata în avans:
– 5% discount pentru plata integrală a taxei anuale
– Pentru fraţi se oferă un discount de 5% la taxele fiecărui frate, indiferent de numărul de fraţi sau nivelul de învăţământ.

Condiţiile de admitere în instituţia noastră sunt următoarele:
 • Pentru Gradiniţă, vârsta minimă este de 3 ani pentru grupa mică, 4 ani pentru grupa mijlocie, 5 ani pentru grupa mare. De asemenea, o condiţie importantă pentru copiii de grupă mică este să nu poarte scutece.
 • Pentru elevii de clasa pregătitoare şi clasa I, înscrierea se face conform metodologiei în vigoare dată de Inspectoratul Școlar Județean, actualizată în fiecare an.
 • În clasa pregătitoare sunt înscriși copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data începerii anului şcolar, respectiv cei sub 6 ani, dar care au certificat de evaluare psiho-somatică emis de CJRAE Cluj.
 • În clasa I sunt înscrişi copiii care au împlinit vârsta de 7 ani până la data începerii anului şcolar.
 • Admiterea se face în baza unui interviu şi a unei perioade de probă.

Vă stăm la dispoziţie oricând pentru a vă înscrie în şcoala-grădiniţa noastră. Vă invităm să vizitaţi şcoala noastră, clasele şi laboratoarele, pentru a vă informa asupra ofertei noastre educaţionale.

Sunteţi aşteptaţi de luni până vineri între orele 8:00 – 16:30, pentru a vă prezenta şcoala noastră.

 

Acte necesare:
 • copie după certificatul de naştere al copilului și al părinților;
 • copii după cărţile de identitate ale părinţilor;
 • copie după certificatul de căsătorie al părinților;
 • adeverinţă medicală de la medicul de familie care să demonstreze că elevul este apt pentru şcolarizare;
 • foile matricole ale tuturor anilor de studiu (pentru elevii care vin din străinătate);
 • fişa medicală sau copie după carnetul de vaccinări;
 • 3 fotografii tip pașaport.