ȘCOALA GIMNAZIALĂ

SPECTRUM CLUJ-NAPOCA

gimna-1024x797 Gimnaziu

O ZI LA ȘCOALA NOASTRĂ

          Fiecare zi de cursuri începe la ora 8:30 și se încheie la ora 14:20 sau 15:10. În acest interval se studiază disciplinele obligatorii din curriculumul național și discipline propuse la nivelul școlii ca urmare a discuțiilor cu partenerii direct implicați în procesul educațional. În acest interval elevii au o pauză de prânz în care pot opta pentru un pachet de acasă sau un meniu cald din oferta propusă de școală.

          Pe parcursul întregii zile transpunem curriculumul românesc în realitatea virtuală prin intermediul ochelarilor VR, organizăm grupuri de lucru atât în clasă, cât și în mediul digital și descoperim lumea înconjurătoare.

          Dorim să creștem cetățeni activi, responsabili și conștienți de cerințele secolului XXI. De aceea, observăm și respectăm particularitățile fiecăruia și acționăm astfel încât acestea să fie corelate cu realitatea societății în care trăim, dar și pentru a încuraja ințiativele îndrăznețe.care se vor desfășura cu profesori specialiști,

FACILITĂȚI OFERITE

Curriculum național

Școală gimnazială

Educaţie bazată pe motivaţie cu premii surpriză

Engleză intensiv în ciclul gimnazial (3-5 ore/activități pe săptămână)

Profesorii sunt calificaţi, participând în fiecare an la cursuri de perfecţionare, formare şi dezvoltare personală, organizate de LUMINA Instituții de Învățământ sau CCD Cluj

Comunicarea promptă, zilnică, a rezultatelor evaluărilor, a absenţelor şi a observaţiilor profesorilor către părinţii fiecărui copil/ elev prin intermediul catalogului virtual

Numărul maxim de elevi din fiecare clasă este 20, făcând posibilă desfăşurarea activităţilor într-un mediu familial şi sigur, cu atenţie deosebită pentru fiecare copil

Ore de club (după orele de curs) unde elevii pot opta pentru un club în funcţie de dorinţele şi aptitudinile lor în medii nonformale (ex: teatru, tenis de masă, șah, dans modern, fotbal, pictură, bune maniere, experimente, chitară etc.)

Pregătire intensivă cu elevii pentru olimpiade (după orele de curs), concursuri naţionale şi internaţionale

Activităţi extraşcolare: excursii, picnicuri, vizite la muzee, tabere etc.

Servirea mesei (în regim de catering)

Pentru buna dezvoltare atât fizică, cât şi emoţională, elevii beneficiază de asistenţă medicală și psihologică

GALERIE GIMNAZIU

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Da, părinții pot opta pentru servicii de catering pentru prânz.

Părinții și profesorii comunica zilnic prin intermediul catalogului virtual MyEducare și e-mail. De asemenea, profesorii au o oră la dispoziția părinților săptămânal, oră pe care părinții o pot folosi pentru a se programa în vederea unei discuții individuale.

Evaluare elevilor se realizează conform legislației în vigoare pe de o parte (note/ calificative), respectiv rapoarte anuale. Evaluările sunt orale, scrise, proiect, investigație, micro-cercetare.

Da, includem lunar cel puțin o activitate extracurriculară în programul nostru. De asemenea, organizăm anual tabere de schi, tabere de vară și excursii/ vizite.

Da, elevii dornici de performanță pot participa gratuit la programele noastre de pregătire pentru concursuri și olimpiade școlare.

Cuminicarea dintre părinți și profesori este esențială. În cazul acesta, profesorii vor întocmi un plan de recuperare, în vederea fixării conținuturilor de bază necesare.