Intensiv engleză

Secolul XXI este un secol al comunicării și al globalizării. De aceea, abilitatea elevilor noștri de a comunica și dincolo de limba română reprezintă o prioritate pentru noi. În cadrul școlii Spectrum, elevii beneficiază de o varietate de oportunități de învățare a limbii engleze. Astfel, în plus față cursurile zilnice din cadrul orarului, instituția noastră oferă posibilitatea pregătirii pentru examenele Cambridge English Qualifications, fiind și instituție partener în programul Addvantage. De asemenea, în fiecare an, școala pregătește un program de cluburi și activități extrașcolare cu obiective principale- dezvoltarea abilitățior de comunicare în limba engleză.

Pentru a atinge un nivel superior de pregătire lingvistică, metodele de predare sunt centrate pe nevoile și obiectivele fiecărui elev, iar personalizarea conținuturilor este realizată în funcție de profilul unei clase. Astfel, pe lângă analiza nevoilor de învățare și în crearea unui profil individual al elevilor noștri, luăm în considerare potențialul de învățare al acestora. Prin metodele abordate, se dorește eficientizarea procesului de achiziție a limbii străine și respectarea principiului inteligențelor multiple.

Așadar, expunerea zilnică și activitățile diversificate, asigură dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză, dar și a gândirii critice și a personalității fiecăruia, iar performanța este sprijinită prin implicarea elevilor în concursuri naționale și internaționale.

Facebook
YouTube
Instagram