Gândirea critică constă din procesul mental de analiză sau evaluare a informației, dar mai ales din afirmații sau propoziții pretinse de unii oameni a fi adevărate. Ea duce la un proces de reflecție asupra înțelesului acestor afirmații, examinând dovezile și raționamentul oferit și judecând faptele. Clubul de gândire critică conține o serie de exerciții ce dezvoltă gândirea liberă, clară și capacitatea de a: identifica, a înțelege și a realiza conexiuni logice între idei și argumente proprii; detecta erori de raționament în argumente și prezentări; rezolva probleme cu grad ridicat de dificultate; identifica contextul și implicațiile unui argument sau ale unei idei; identifica, a construi și a înțelege justificările din spatele unor opinii, argumente sau credințe; construi argumente și idei noi pe baza celor deja acumulate; distinge între fapte, opinii și judecăți de valoare etc.

Cui? – Clasa 2

Cand? – Luni de la 14:30 la 15:30

Cât? –  500 lei / 12 săptămâni

Câți? –  minim 5, maxim 15

Unde? – Clasa 2