Misiune și viziune

Misiunea și

Viziunea noastră

Misiunea școlii este preocuparea permanentă de a oferi șanse egale fiecărui copil, prin desfășurarea unui demers didactic de calitate, în conformitate cu cerințele de politică educațională în continuă schimbare, în condițiile socio-economice actuale.

Promovăm un  sistem de managment modern, centrat pe activități invoatoare.

Misiunea va fi fundamentată pe valorile Școlii Internaționale Gimnaziale Spectrum precum: iubire, înțelegere, empatie, pace și toleranță, sensibilitate față de tradiții și valori, respectul față de natură și mediu, creativitate și capacitate intelectuală înaltă, eficiență în comunicare și nu în ultimul rând speranță.