ACREDITAT ARACIP

SPECTRUM CLUJ-NAPOCA

          Școala Gimnazială Internațională Spectrum Cluj este situată în zona centrală a municipiului Cluj-Napoca.

          Sediul școlii se află într-o clădire deosebită, ce se încadrează în specificul zonei, clădirea fiind modernizată, adaptată cerințelor din standardele de acreditare și adecvată nivelurilor de învățământ preșcolar, primar și gimnazial.
          Școala Gimnazială Interanțională Spectrum Cluj este o școală ce cuprinde nivelul preșcolar, primar și gimnazial, care respectă prevederile Curriculumului Național, cu ore de limba engleză intensiv, cu plan de școlarizare de 320 de copii ce vor fi repartizați în 3 grupe de nivel preșcolar, 8 clase de nivel primar și 5 clase de nivel gimnazial, cu un număr maxim de 20 copii la fiecare grupă/clasă.
          Copiii sunt formați de o echipă de specialiști, cadre didactice tinere, energice, cu afecțiune deosebită pentru copii. Cadrele didactice sunt calificate, absolvente de studii superioare, cu definitivatul în învățământ și gradele didactice I sau II, cu experineță de minimum 2 ani, participând în fiecare an la cursuri de perfecționare, de formare și de dezvoltare personală și profesională.
          Conducerea Școlii Gimnaziale Internaționale Spectrum Cluj acordă o atenție deosebită integrării și pregătirii copiilor pentru școală și pentru viață și obținerii de performanțe, respectând Curriculumul Național pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial; răspunde solicitărilor părinților și vine în sprijinul comunității județului Cluj.
          Dotarea Școlii Gimnaziale Internaționale Spectrum Cluj cu mobilier modern, ergonomic, conform standardelor europene, cu aparatură electronică, cu mijloace de învățare audio-video și cu multe materiale didactice este optimă pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ.
          Oferta educațională este deosebită prin diversitatea activităților opționale, a activităților extracurriculare, a proiectelor și a programelor propuse și a cluburilor organizate, care se vor desfășura cu profesori specialiști.
          Spațiul de care dispunem permite ca școala să funcționeze într-un singur schimb. De asemenea, baza materială este pe măsura cerințelor unei școli moderne, dotată cu materiale adaptate unui învățământ de calitate.
          Pe lângă colectivul didactic, școala benefeciază de asistent manager, medic școlar, asistentă medicală, consilier școlar și un compartiment administrativ unde lucrează un număr de 12 persoane. Împreună cu colectivul didactic, aceștia asigură o bună funcționare a instituției, înlesnind instruirea și educarea elevilor, în așa fel încât să poată face față provocărilor unei societăți în permanentă schimbare.
          Baza materială corespunde derulării activităților specifice noului sistem de învățământ, fiind utilizată eficient de către elevi și profesori.
          În timpul evaluării periodice ARACIP, din data de 18.11.2022, s-a constatat respectarea cerințelor din standardele de acreditare pe domenii și funcții manageriale: curriculum, resurse umane, resurse materiale, managementul clasei, proiecte și programe, parteneriate, imagine pentru nivelul preșcolar și primar, având o bază didactică materială de nivel european, predare în limba română și cursuri intensive de limba engleză.

Acreditare-Prescolar.pdf

×

Acreditare-primar.pdf

×

Hotararea-Consiliului-ARACIP-nr.-13-2022.pdf

×

OM-acreditare-gimnaziu.pdf

×