VIZIUNE şi MISIUNE

 • VIZIUNE

  • Școala Gimnazială Internațională Spectrum Cluj își propune să formeze copiilor o personalitate armonioasă, creativă, atașată valorilor naționale și europene, inspirându-se în acțiunea sa educativă din principiile pedagogiei moderne, asigurând un cadru educațional cât mai variat și performant, dar și o pregătire fundamentală pentru viață.
  • Școala Gimnazială Internațională Spectrum Cluj acționează pentru a deveni cel mai important promotor al reformei educaționale la nivelul învățământului preuniversitar, asigurând finalitățile acestuia, regăsite în achizițiile fundamentale.

  MISIUNE

  • Școala Gimnazială Internațională Spectrum Cluj are nobila misiune de a fi un centru de cultură și educație, care formează cetățeni europeni, cu o personalitate armonioasă, creativă, puternică, ce aplică strategiile pedagogiei moderne și asigură un mediu educațional specific învățării și o pregătire solidă pentru școală și viață.
  • Școala Gimnazială Internațională Spectrum Cluj reprezintă o alternativă nouă și modernă la instituțiile deja existente, aducând în acest oraș experiența, calitatea și mai ales valoarea dobândită în decursul celor 7 ani de activitate, alături de o imagine-simbol reală: ȘCOALA SPECTRUM – O ȘCOALĂ CA O FLOARE; imagine pentru care au trudit directori, cadre didactice, părinți și mai ales, copiii noștri.
  • Școala Gimnazială Internațională Spectrum Cluj este un centru cultural și de educație, cu o cultură organizațională bine definită, care promovează modele în diferite planuri (de relaționare, de învățare, de promovare, de management performant). Aici, copiii au acces la un mediu cultural de informare, la un loc de recreere și activități extracurriculare.
  • Școala Gimnazială Internațională Spectrum Cluj oferă șanse egale fiecărui copil, prin desfășurarea unui demers didactic de calitate (centrat pe nevoile individuale ale copiilor), în conformitate cu cerințele de politică educațională în continuă schimbare și în condițiile socio- economice actuale.
  • Școala Gimnazială Internațională Spectrum Cluj este preocupată de: educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor fundamentale ale omului, formarea capacităților intelectuale, a disponibilităților afective și a abilităților practice, cultivarea sensibilității față de valorile moral- civice, precum și de creșterea implicării părinților în educația copiilor.
  • Școala Gimnazială Internațională Spectrum Cluj dorește să cultive elevilor o atitudine de respect față de natură și mediu, să asigure cerințele educaționale, sociale și emoționale ale copiilor prin programe specifice/ stimulative și să dezvolte copiilor toleranța interreligioasă și interetnică.