Procedura de Înscriere

 • În curs de actualizare

  1. Vizită la grădiniţă/şcoală – este necesar să se facă în prealabil o programare prin telefon (0264.438351); pot fi oferite toate informaţiile necesare printr-o întâlnire cu directorul/ managerul şcolii sau de la secretariat.
  2. Efectuarea de către copil a probei de două-cinci zile;
  3. Completarea formularului de înscriere – după efectuarea vizitei, părinţii vor completa un formular de înscriere pentru a putea fi luaţi în evidenţa locurilor pentru anul şcolar în curs/ viitor;
  4. Completarea dosarului de înscriere cu următoarele acte:
   • copie după certificatul de naştere al copilului și al părinților;
   • copii după cărţile de identitate ale părinţilor;
   • copie după certificatul de căsătorie al părinților;
   • adeverinţă medicală de la medicul de familie care să demonstreze că elevul este apt pentru şcolarizare;
   • documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);
   • foaie matricolă (dacă este cazul);
   • fişa medicală sau copie după carnetul de vaccinări;
   • 3 fotografii pentru carnetul de elev;
  5. Semnarea contractului – la data semnării contractului se va achita taxa de înscriere şi prima rată din taxa de şcolarizare.
 • Inscriere - Scoala Gimnaziala Internationala Spectrum Cluj