Primar

 • În curs de actualizare

  “Școala este o familie care nu piere, nu îmbătrâneşte, ci transmite viitoarelor generaţii sentimentul lucrului bine făcut!”

 • Spectrum Cluj

 • Spectrum Cluj

 • Spectrum Cluj

  • Asigurăm un climat ce promovează respectul, toleranța, înțelegerea diversității și valorilor culturale, dobândirea capacității de rezolvare a problemelor și de recunoaștere individuală și socială, fară deosebire de limbă, religie, naționalitate sau rasă, acestea fiind preocupările noastre constante pentru realizarea succesului personal și profesional al elevilor noștri, în contextul actual de membri ai comunității europene;
  • Studiul limbilor moderne la nivel avansat: limba engleză (5 ore/săptămână) și limba germană;
  • Învățători și profesori care se potrivesc profilului Spectrum: buni specialiști (cu experiență în sisteme de învățământ privat și de stat, național și internațional ), care reprezintă modele pozitive pentru elevii Spectrum, atât din punct de vedere profesional, cât și uman, deschiși la nou și dornici să se perfecționeze constant;
  • Profesori specializați: încă din ciclul primar, promovăm implicarea cât mai multor profesori de specialitate în activitățile curriculare și extra-curriculare, pentru a expune copiii la cât mai multe arii de interes și stiluri de predare;
  • Durata anului școlar: 10 luni (septembrie-iunie);
  • Programă extinsă pentru aprofundare și perfecționare, specifică școlii noastre, presupunând abordarea unei arii largi de discipline.
  • Curriculum-ul de bază este românesc (școala este autorizată de Ministerul Educației din România);
  • Colectivul clasei este mai mic (maximum 20 elevi în clasă), ceea ce este un important avantaj, pentru ca profesorul să poată aborda o predare individualizată și axată pe aptitudinile fiecărul copil. Clasele mici au un impact puternic asupra procesului de învăţare şi a sentimentului de siguranţă şi apartenenţă la un grup.
  • Ore de studiu, în care elevii aprofundează cunoștințele predate la clasă şi/sau își efectuează temele.
  • Competiția este benefică pentru orice copil, iar învățământul particular încurajează remarcarea adevăratelor talente prin concursuri și olimpiade. Elevii participă la astfel de competiții încă din primii ani de școală.
  • Sistem de evaluare stimulativ, cu accent pe autoevaluare.
  • Standarde de performanță și disciplină ridicate.
  • Folosirea unor principii educaționale, interdisciplinaritate si pluridisciplinaritate, care facilitează înțelegerea și fac învățarea mai plăcută (ex: se corelează diferitele materii precum limba română, limba engleză, matematică, artele plastice etc. in jurul unei teme comune);
  • Varietate de activități extra-curriculare pentru a le da copiilor posibilitatea să-și identifice talentele și pasiunile și pentru a le oferi ocazia să lucreze diferențiat, în zonele unde excelează;
  • Facilități de excepție – amenajate toate spatiile necesare unei școli moderne;
  • Ore de „After School”, în care elevii îşi finalizează temele, lucrează suplimentar sau participă la diferite cluburi;
  • Învăţătoarele şi profesorii sunt calificaţi, participând în fiecare an la cursuri de perfecţionare, formare şi dezvoltare personală, organizate de LUMINA Instituții de Învățământ, CCD Cluj sau alte instituții abilitate;
  • Comunicarea promptă, zilnică, a rezultatelor evaluărilor, a absenţelor şi a observaţiilor profesorilor către părinţii fiecărui copil/elev prin intermediul catalogului virtual;
  • Educaţie bazată pe motivaţie cu premii surpriză (Spectrum Point, Star of The Week);
  • Pregătire intensivă cu elevii pentru olimpiade, concursuri naţionale şi internaţionale;
  • Activităţi extraşcolare: excursii, picnicuri, vizite la muzee, tabere etc.;
  • Ore de club unde elevii pot opta pentru un club în funcţie de dorinţele şi aptitudinile lor (ex: teatru, Mind Lab, tenis de masă, șah, dans modern, fotbal, pictură, bune maniere, experimente, chitară etc.);
  • Servicii de servire a mesei (în regim de catering);
 • Program

  • 08:00 – 08:50
   Oră de curs 1
  • 08:50 – 09:00
   Pauză
  • 09:00 – 09:50
   Oră de curs 2
  • 09:50 – 10:05
   Pauză de masă - Micul Dejun
  • 10:05 – 10:55
   Oră de curs 3
  • 10:55 – 11:05
   Pauză
  • 11:05 – 11:55
   Oră de curs 4
  • 11:55 – 12:05
   Pauză
  • 12:05 – 12:50
   Oră de curs 5
  • 12:50 – 13:30
   Pauză de masă - Prânz
  • 13:30 – 14:15
   Oră de curs 6
  • 14:15 – 14:25
   Pauză
  • 14:25 – 15:10
   Oră de curs 7
  • 15:20 – 17:00
   After School și Cluburi (opțional)