Concurs de Pictură 2017

 • Rapsodii de Primavara

  RAPSODII DE PRIMĂVARĂ

  Ediția a VI-a, 4 martie 2017

 • Argument

  Concursul de pictură “Rapsodii de primăvară” îşi propune să ofere preșcolarilor de grupă mare și elevilor claselor primare posibilitatea de a-și demonstra originalitatea, ilustrând prin pictură tema propusă. Concursul dorește descoperirea de noi talente artistice în rândul preșcolarilor/elevilor, creșterea interesului acestora pentru pictură, fiind în același timp un prilej de stabilire a relațiilor de colaborare dintre Școala Gimnazială Internațională Spectrum și școlile existente la nivelul județului Cluj. 

  Obiective:

  • descoperirea talentului artistic al copiilor;
  • exprimarea într-o manieră artistico-plastică a diferitelor aspecte legate de anotimpul primăvara;
  • antrenarea copiilor într-un mediu competitiv și stimulativ;
  • cultivarea sentimentelor de prietenie și cooperare între copii;
  • inițierea parteneriatelor între școlile din județul Cluj.
 • Condiții de participare:

  1. Concursul este adresat elevilor ciclului preșcolar (grupa mare) și primar din județul Cluj.
  2. Pentru înscriere se va completa fișa de înscriere în care se va specifica numele și prenumele preșcolarilor/ elevilor participanți, grădinița/ școala, grupa/ clasa și numele educatoarei/ învățătorului/ profesorului coordonator.
  3. Înscrierile la concurs se fac în perioada 16 februarie – 1 martie 2017, prin trimiterea formularului de înscriere, în format electronic, pe e-mail, la adresa titiana.bodea@cluj.spectrum.ro.
  4. Concursul este fără taxă de participare
  5. Copiii înscriși vor susține o probă practică la sediul Școlii Gimnaziale Internaționale Spectrum.
  6. Participanții vor folosi instrumente de lucru (acuarele, pensule, pahar pentru apă și cârpă absorbantă), pe care le vor aduce la concurs (de acasă); Foile de lucru (A4 pentru grupa mare, clasele pregătitoare, I, a II-a și A3 pentru clasele a III-a și a IV-a) vor fi puse la dispoziție de către şcoala organizatoare.
  7. Pentru detalii suplimentare și noutăți despre concurs, vă rugăm să verificați site-ul școlii: cluj.spectrum.ro.
 • Data desfăşurării:

  4.03.2017, ora 09.00

  Programul exact și orele de intrare în concurs vor fi comunicate după finalizarea înscrierilor, în funcție de numărul participanților.

 • Locul desfășurării:

  Concursul va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale Internaționale Spectrum (str. Calea Mănăștur, nr. 22- 24, Cluj-Napoca).

  Pentru alte informații:

 • Categorii:

  • Categoria I – preșcolarii de grupă mare și elevii claselor pregătitoare;
  • Categoria II – elevii claselor I și a II-a;
  • Categoria a III-a – elevii claselor a III-a și a IV-a.
 • Premii:

  Toți elevii vor primi diplome de participare, învățătoarele/ profesorii coordonatori vor primi diplomă de merit.

  Copiii din fiecare categorie vor primi următoarele premii:

  • Premiul I: 50 lei + medalii + diplomă
  • Premiul II: 40  lei + medalii + diplomă
  • Premiul III: 30  lei + medalii + diplomă
  • 3 mențiuni: diplomă