Concurs de Pictură 2015

 • Rapsodii de Primavara

  RAPSODII DE PRIMĂVARĂ

  Ediția a V-a, 2015

 • Argument

  Concursul de pictură “Rapsodii de primăvară” îşi propune să ofere elevilor claselor primare posibilitatea de a-și demonstra originalitatea, ilustrând prin pictură tema propusă. Concursul dorește descoperirea de noi talente artistice în rândul elevilor, creșterea interesului acestora pentru pictură, fiind în același timp un prilej de stabilire a relațiilor de colaborare dintre Școala Gimnazială Internațională Spectrum și școlile existente la nivelul județului Cluj.

  Obiective:

  • descoperirea talentului artistic al copiilor;
  • exprimarea într-o manieră artistico-plastică a diferitelor aspecte legate de anotimpul primăvara;
  • antrenarea copiilor într-un mediu competitiv și stimulativ;
  • cultivarea sentimentelor de prietenie și cooperare între copii;
  • inițierea parteneriatelor între școlile din județul Cluj.
 • Conditii de participare:

  1. Concursul este adresat elevilor ciclului primar din județul Cluj.
  2. Pentru înscriere se va completa fișa de înscriere în care se va specifica numele și prenumele elevilor participanți, școala, clasa și numele învățătorului/ profesorului coordonator.
  3. Înscrierile la concurs se fac în perioada 11- 25 februarie 2015, prin trimiterea formularului de înscriere, în format electronic, pe e-mail, la adresa titiana.bodea@cluj.spectrum.ro şi prin achitarea taxei de înscriere la sediul Școlii Gimnaziale Internaționale Spectrum, până în data de 25 februarie
  4. Cadrele didactice responsabile de înscrierea elevilor trebuie să trimită fișele de înscriere tehnoredactate, prin e-mail, la adresa titiana.bodea@cluj.spectrum.ro.
  5. Taxa de participare este de 8 lei/ elev și se plătește doar de către cadrul didactic responsabil cu înscrierea elevilor, până în data de 25 februarie 2015, la sediul Școlii Gimnaziale Internaționale Spectrum.
  6. Copiii înscriși vor susține o probă practică la sediul Școlii Gimnaziale Internaționale Spectrum.
  7. Participanții vor folosi instrumente de lucru la alegere (acuarele, pensule) pe care le vor aduce la concurs; foile de lucru (A4 pentru clasele pregătitoare, I, a II-a și A3 pentru clasele a III-a și a IV-a) vor fi puse la dispoziție de către şcoala organizatoare.
  8. Pentru detalii suplimentare și noutăți despre concurs, vă rugăm să verificați site-ul școlii: cluj.spectrum.ro.
 • Data desfasurarii: 7.03.2015, ora 09.00

  Programul exact și orele de intrare în concurs vor fi comunicate după finalizarea înscrierilor, în funcție de numărul participanților.

 • Locul desfasurarii:

  Concursul va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale Internaționale Spectrum (str. Calea Mănăștur,nr. 22- 24, Cluj-Napoca).

  Pentru alte informații:

  • tel. 0264.438.351, fax. 0264.438.361;
  • e-mail: titiana.bodea@cluj.spectrum.ro;
  • site: cluj.spectrum.ro
 • Categorii:

  Categoria I – elevii claselor pregătitoare, I și a II-a;

  Categoria a II-a – elevii claselor a III-a și a IV-a.

  Tema va fi anunțată în ziua concursului.

  Mijloace de realizare: pictură, cu instrumente de lucru la alegere.

 • Premii:

  Toți elevii vor primi diplome de participare, învățătoarele/ profesorii coordonatori vor primi diplomă de merit.

  Copiii din fiecare categorie vor primi următoarele premii:

  • Premiul I: 100 lei + diplomă
  • Premiul II: 90 lei + diplomă
  • Premiul III: 80 lei + diplomă
  • 3 mențiuni: diplomă