Concurs de Pictură 2014

 • Rapsodii de Primavara

  “Mama, o minune a minunilor”

  Ediția a IV-a, 2014

  Argument

  Concursul de pictură „Mama, o minune a minunilor” îşi propune să ofere elevilor claselor primare posibilitatea de a-și demonstra originalitatea, ilustrând prin pictură tema propusă. Concursul dorește descoperirea de noi talente artistice în rândul elevilor, creșterea interesului acestora pentru pictură, fiind în același timp un prilej de stabilire a relațiilor de colaborare dintre Școala Primară Internațională Spectrum și școlile existente la nivelul județului Cluj.

  Concursul „Mama, o minune a minunilor” este un concurs județean (inclus în CAEJ) organizat în parteneriat cu grupul de instituții de învățământ particular reunite sub denumirea LUMINA INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, din care face parte și Școala Primară Internațională Spectrum. Concursul se desfășoară și în: Constanța, Timișoara, Iași, Ploiești,București.

  Obiective:

  • descoperirea talentului artistic al copiilor;
  • exprimarea într-o manieră artistico-plastică a sentimentelor de iubire maternă, prețuire și respect;
  • antrenarea copiilor într-un mediu competitiv și stimulativ;
  • cultivarea sentimentelor de prietenie și cooperare între copii;
  • inițierea parteneriatelor între școlile din județul Cluj.

  Condiții de participare:

  Concursul este adresat copiilor de la școlile primare și gimnaziale din județul Cluj.

  Copiii înscriși vor susține o probă practică la sediul Școlii Primare Internaționale Spectrum.

  Copiii vor folosi instrumente de lucru la alegere (acuarele, pensule) pe care le vor aduce la concurs; foile de lucru (A4 pentru clasele pregătitoare, I şi a II-a, și A3 pentru clasele III-IV) vor fi puse la dispoziție de către şcoala organizatoare