Catalog virtual

  • Educare, mai mult decât un catalog virtual, este un soft educațional în care toate datele referitoare la situația școlară a elevilor sunt introduse zilnic de către diriginți și profesori. Părinții sunt informați cu privire la prezența elevilor la ore, notele obținute, temele oferite și performanțele școlare ale copiilor lor. Astfel, ei primesc zilnic un e-mail cu toate aceste date școlare. În plus, aplicația pentru versiunea mobilă a Educare și-a dovedit utilitatea și eficiența, fiind o formă de comunicare rapidă și la îndemâna părinților.

    Educare