Admitere

 • În curs de actualizare

 • Condiţiile de admitere în instituţia noastră sunt următoarele:

   • Pentru Gradiniţă, vârsta minimă este de 3 ani pentru grupa mică, 4 ani pentru grupa mijlocie, 5 ani pentru grupa mare. De asemenea, o condiţie importantă pentru copiii de grupă mică este să nu poarte scutece.
   • Pentru elevii de clasa pregătitoare şi clasa I, înscrierea se face conform metodologiei în vigoare.
   • În clasa pregătitoare sunt înşcrisi copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data începerii anului şcolar.
   • În clasa I sunt înscrişi copiii care au împlinit vârsta de 7 ani până la data începerii anului şcolar.
   • Pentru elevii care se înscriu în clase mai mari, admiterea se face în baza unui interviu şi a unei perioade de probă.

  Vă stăm la dispoziţie oricând pentru a vă înscrie în şcoala-grădiniţa noastră. Vă invităm să vizitaţi şcoala noastră, clasele şi laboratoarele, pentru a vă informa asupra ofertei noastre educaţionale.

  Sunteţi aşteptaţi de luni până vineri între orele 8.00 – 17.00, pentru a vă prezenta şcoala noastră.

  Acte necesare:

   • copie după certificatul de naştere al copilului și al părinților;
   • copii după cărţile de identitate ale părinţilor;
   • copie după certificatul de căsătorie al părinților;
   • adeverinţă medicală de la medicul de familie care să demonstreze că elevul este apt pentru şcolarizare;
   • foaie matricolă (dacă este cazul);
   • fişa medicală sau copie după carnetul de vaccinări;
   • 3 fotografii pentru carnetul de elev.