Acreditări

 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Scoala Gimnaziala Internationala Spectrum Cluj Lumina Institutii de Invatamant ARACIP Member of the British Council Exams Partnership Programme Addvantage
  • Școala Gimnazială Internațională Spectrum (SIS) este autorizată de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP)

   Școala Gimnazială Internațională Spectrum (SIS) este autorizată pentru funcționare de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, conform standardelor guvernamentale.

   Autorizația ARACIP presupune următoarele:

   • SIS are o misiune și obiective clar definite.
   • SIS are un sistem de conducere bine organizat care stabilește sarcinile și responsabilitățile fiecărui membru încadrat în unitatea de învățământ. Aceștia asigură funcționarea cu succes a departamentelor școlii.
   • Resursele financiare și managementul SIS susțin un program educațional temeinic, în concordanță cu misiunea și obiectivele sale.
   • Numărul și calificarea personalului didactic și administrativ asigură funcționarea școlii la un nivel ridicat de performanță.
   • Baza materială este adecvată și susține în totalitate desfașurarea activităților didactice.
   • SIS trimite periodic rapoarte de evaluare a activității către Inspectoratul Școlar Județean Cluj.
   • SIS este vizitată periodic de către reprezentanți oficiali care verifică dacă instituția respectă legile în vigoare și ordinele de ministru.

   Școala Gimnazială Internațională Spectrum (SIS) face parte din LUMINA Instituții de Învățământ.

   Școala Gimnazială Internațională Spectrum a primit statutul de Centru de Bronz pentru pregătirea examenelor Cambridge ESOL pe baza numărului de candidați înscriși în anul 2015 la examenele Cambridge.