Acreditări

 • În curs de actualizare

 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Scoala Gimnaziala Internationala Spectrum Cluj Lumina Institutii de Invatamant ARACIP Member of the British Council Exams Partnership Programme Addvantage

  Școala Gimnazială Internațională Spectrum Cluj (SGISC) este autorizată de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) și de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, conform standardelor guvernamentale.

  Grădinița Spectrum este acreditată de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) și de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, conform standardelor guvernamentale.

  Ciclul primar al SGISC este acreditat de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) și de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, conform standardelor guvernamentale.

  Autorizația ARACIP presupune următoarele:

  • SGISC are o misiune și obiective clar definite.
  • SGISC are un sistem de conducere bine organizat care stabilește sarcinile și responsabilitățile fiecărui membru încadrat în unitatea de învățământ. Aceștia asigură funcționarea cu succes a departamentelor școlii.
  • Resursele financiare și managementul SGISC susțin un program educațional temeinic, în concordanță cu misiunea și obiectivele sale.
  • Numărul și calificarea personalului didactic și administrativ asigură funcționarea școlii la un nivel ridicat de performanță.
  • Baza materială este adecvată și susține în totalitate desfașurarea activităților didactice.
  • SGISC trimite periodic rapoarte de evaluare a activității către Inspectoratul Școlar Județean Cluj.
  • SGISC este vizitată periodic de către reprezentanți oficiali care verifică dacă instituția respectă legile în vigoare și ordinele de ministru.

  Școala Gimnazială Internațională Spectrum Cluj (SGISC) face parte din LUMINA Instituții de Învățământ.

  Școala Gimnazială Internațională Spectrum Cluj a primit statutul de Centru de Bronz pentru pregătirea examenelor Cambridge ESOL, în anii 2015 și 2016, pe baza numărului de candidați înscriși.

 • Certificat British Council 2015 Certificat British Council 2016